Skip to main content

Տների Կատալոգ

Երևան Կենտրոն

Փողոց

Քառակուսի մետր

Սենյակներ

ՆՆջասենյակներ

Շինության տեսակը

Վերելակ

Հարկ

Հարկերի քանակ

Սանհանգույցներ

Առաստաղի բարձրություն

Հատակ

Մարզ

Համայնք

Վերանորոգման վիճակ

Խոհանոցների քանակ

վարձ վաճառք

$ 175,000

Երևան Կենտրոն

Փողոց

Քառակուսի մետր

Սենյակներ

ՆՆջասենյակներ

Շինության տեսակը

Վերելակ

Հարկ

Հարկերի քանակ

Սանհանգույցներ

Առաստաղի բարձրություն

Մարզ

Համայնք

Վերանորոգման վիճակ

վարձ վաճառք

$ 168,000

Երևան Արաբկիր

Փողոց

Քառակուսի մետր

Սենյակներ

ՆՆջասենյակներ

Շինության տեսակը

Վերելակ

Հարկ

Հարկերի քանակ

Սանհանգույցներ

Բաց Պատշգամբ

Առաստաղի բարձրություն

Ջեռուցում

Ջեռուցման տեսակը

Հատակ

Պատուհանների տեսակը

Միջսենյակային դռներ

Մարզ

Համայնք

Վերանորոգման վիճակ

վարձ վաճառք

$ 177,000

Երևան Աջափնյակ

Փողոց

Քառակուսի մետր

Սենյակներ

ՆՆջասենյակներ

Շինության տեսակը

Վերելակ

Հարկ

Հարկերի քանակ

Սանհանգույցներ

Բաց Պատշգամբ

Առաստաղի բարձրություն

Մարզ

Համայնք

Վերանորոգման վիճակ

վարձ վաճառք

$ 119,000

Երևան Արաբկիր

Փողոց

Քառակուսի մետր

Սենյակներ

ՆՆջասենյակներ

Շինության տեսակը

Վերելակ

Հարկ

Հարկերի քանակ

Սանհանգույցներ

Բաց Պատշգամբ

Առաստաղի բարձրություն

Ջեռուցում

Ջեռուցման տեսակը

Հատակ

Պատուհանների տեսակը

Միջսենյակային դռներ

Մարզ

Համայնք

Վերանորոգման վիճակ

վարձ վաճառք

$ 145,000

Երևան Կենտրոն

Փողոց

Քառակուսի մետր

Սենյակներ

ՆՆջասենյակներ

Շինության տեսակը

Վերելակ

Հարկ

Հարկերի քանակ

Սանհանգույցներ

Առաստաղի բարձրություն

Ջեռուցում

Ջեռուցման տեսակը

Հատակ

Մարզ

Համայնք

Վերանորոգման վիճակ

Խոհանոցների քանակ

վարձ վաճառք

$ 240,000

Երևան Արաբկիր

Փողոց

Քառակուսի մետր

Սենյակներ

ՆՆջասենյակներ

Շինության տեսակը

Հարկ

Հարկերի քանակ

Սանհանգույցներ

Առաստաղի բարձրություն

Ջեռուցում

Ջեռուցման տեսակը

Հատակ

Պատուհանների տեսակը

Միջսենյակային դռներ

Մարզ

Համայնք

Վերանորոգման վիճակ

Խոհանոցների քանակ

վարձ վաճառք

$ 135,000

Երևան Արաբկիր

Փողոց

Քառակուսի մետր

Սենյակներ

ՆՆջասենյակներ

Շինության տեսակը

Վերելակ

Հարկ

Հարկերի քանակ

Սանհանգույցներ

Առաստաղի բարձրություն

Մարզ

Համայնք

Վերանորոգման վիճակ

Խոհանոցների քանակ

վարձ վաճառք

$ 117,000

Երևան Արաբկիր

Ամսավարձ

Փողոց

Քառակուսի մետր

Սենյակներ

ՆՆջասենյակներ

Շինության տեսակը

Հարկ

Հարկերի քանակ

Սանհանգույցներ

Առաստաղի բարձրություն

Մարզ

Համայնք

Վերանորոգման վիճակ

վարձ վաճառք

,

$ 150,000

Երևան Արաբկիր

Փողոց

Քառակուսի մետր

Սենյակներ

ՆՆջասենյակներ

Շինության տեսակը

Հարկ

Հարկերի քանակ

Սանհանգույցներ

Բաց Պատշգամբ

Առաստաղի բարձրություն

Հատակ

Մարզ

Համայնք

Վերանորոգման վիճակ

վարձ վաճառք

$ 163,000

Երևան Քանաքեռ – Զեյթուն

Փողոց

Քառակուսի մետր

Սենյակներ

ՆՆջասենյակներ

Շինության տեսակը

Վերելակ

Հարկ

Հարկերի քանակ

Սանհանգույցներ

Առաստաղի բարձրություն

Ջեռուցում

Ջեռուցման տեսակը

Հատակ

Պատուհանների տեսակը

Միջսենյակային դռներ

Մարզ

Համայնք

Վերանորոգման վիճակ

Խոհանոցների քանակ

վարձ վաճառք

$ 76,000

Երևան Կենտրոն

Փողոց

Քառակուսի մետր

Սենյակներ

ՆՆջասենյակներ

Շինության տեսակը

Վերելակ

Հարկ

Հարկերի քանակ

Սանհանգույցներ

Առաստաղի բարձրություն

Ջեռուցում

Ջեռուցման տեսակը

Հատակ

Պատուհանների տեսակը

Միջսենյակային դռներ

Մարզ

Համայնք

Վերանորոգման վիճակ

վարձ վաճառք

$ 104,000

Երևան Կենտրոն

Փողոց

Քառակուսի մետր

Սենյակներ

ՆՆջասենյակներ

Շինության տեսակը

Վերելակ

Հարկ

Հարկերի քանակ

Սանհանգույցներ

Առաստաղի բարձրություն

Ջեռուցում

Ջեռուցման տեսակը

Հատակ

Պատուհանների տեսակը

Միջսենյակային դռներ

Մարզ

Համայնք

Վերանորոգման վիճակ

վարձ վաճառք

$ 119,000

Երևան Արաբկիր

Փողոց

Քառակուսի մետր

Սենյակներ

ՆՆջասենյակներ

Շինության տեսակը

Հարկ

Հարկերի քանակ

Սանհանգույցներ

Բաց Պատշգամբ

Առաստաղի բարձրություն

Հատակ

Պատուհանների տեսակը

Միջսենյակային դռներ

Մարզ

Համայնք

Վերանորոգման վիճակ

վարձ վաճառք

$ 98,000

Երևան Արաբկիր

Փողոց

Քառակուսի մետր

Սենյակներ

ՆՆջասենյակներ

Շինության տեսակը

Հարկ

Հարկերի քանակ

Սանհանգույցներ

Առաստաղի բարձրություն

Ջեռուցում

Ջեռուցման տեսակը

Հատակ

Մարզ

Համայնք

Վերանորոգման վիճակ

վարձ վաճառք

$ 95,000

Երևան Արաբկիր

Փողոց

Քառակուսի մետր

Սենյակներ

ՆՆջասենյակներ

Շինության տեսակը

Վերելակ

Հարկ

Հարկերի քանակ

Սանհանգույցներ

Բաց Պատշգամբ

Առաստաղի բարձրություն

Ջեռուցում

Ջեռուցման տեսակը

Հատակ

Պատուհանների տեսակը

Միջսենյակային դռներ

Մարզ

Համայնք

Վերանորոգման վիճակ

վարձ վաճառք

$ 185,000

Երևան Արաբկիր

Փողոց

Քառակուսի մետր

Սենյակներ

ՆՆջասենյակներ

Շինության տեսակը

Վերելակ

Հարկ

Հարկերի քանակ

Սանհանգույցներ

Բաց Պատշգամբ

Առաստաղի բարձրություն

Հատակ

Մարզ

Համայնք

Վերանորոգման վիճակ

Խոհանոցների քանակ

վարձ վաճառք

$ 175,000

Երևան Քանաքեռ – Զեյթուն

Փողոց

Քառակուսի մետր

Սենյակներ

ՆՆջասենյակներ

Շինության տեսակը

Վերելակ

Հարկ

Հարկերի քանակ

Սանհանգույցներ

Բաց Պատշգամբ

Առաստաղի բարձրություն

Հատակ

Պատուհանների տեսակը

Միջսենյակային դռներ

Մարզ

Համայնք

Վերանորոգման վիճակ

վարձ վաճառք

$ 190,000
$
Բաժիններ
Ամսավարձի արժեք
Վարձ / Վաճառք
Մարզ
Համայնք
Փողոց
Քառակուսի մետր
Հողատարածքի մակերես
Սենյակների քանակ
Հարկ
Հարկայնություն
Սանհանգույցների քանակ
Շինության տեսակը
Ջեռուցում
Ջեռուցման տեսակ
Միջսենյակային դռներ
Պատուհանների տեսակը
Հատակ
Առաստաղի բարձրություն
Խոհանոցների քանակ
Վերելակի առկայություն
Վերանորոգման վիճակ
Դասավորել ըստ․․